NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set route ? Bruk: set route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi prefix - Prefiks for ruten som skal endres. interface - Grensesnittsnavn eller indeks. nexthop - Gateway-adresse, hvis prefiks ikke er on-link. siteprefixlength - Prefikslengde for hele området, hvis on-link. metric - Rutemetrikk. publish - En av følgende verdier: no: Annonseres ikke i ruteannonseringer (standard). age: Annonseres i ruteannonseringer med synkende levetider. yes: Annonseres i ruteannonseringer med uendrede levetider. validlifetime - Hvor lenge ruten er gyldig. Standard verdi er uendelig (infinite). preferredlifetime - Hvor lenge ruten er foretrukket. Standard verdi er uendelig (infinite). store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer ruteparametere. Tidsverdier kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Når publish er angitt som no eller age, vil ruten bli slettet når den ikke er gyldig lenger. Når publish er angitt som age, vil ruteannonseringen angi rutens gyldighetstid før sletting. Når publish er angitt som yes, vil ruten aldri bli slettet, uavhengig av validlifetime-verdien, og hver ruteannonsering vil inneholde den angitte (samme) gyldighetstiden for ruten. Eksempel: set route 3ffe::/16 "Internett" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ROUTE

netsh interface ipv6 set route - Windows 2000/XP - kommando Endrer ruteparametere. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show dns
Viser DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip nat add interface
Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angir om kringkastingsnavnel?sing skal
netsh interface ip delete dns
Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer ruteparametere. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/route.htm
0.202
14475

Disable or enable, the Hibernate via the command line Windows 11, 10, ...!

 /

Numeric keypad to control the mouse under Windows 11!

 /

DesktopOK nur noch als Unicode ab Version 4.63!

 /

Download the free energy optimization tool for Windows 11, 10, ... !

 /

Can I set PDF as the default printer for Windows 11?

 /

Download free text editing program!

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 11 / 10!

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

See list of all installed fonts under Windows 10/11 (+ 4K problem)!

 /

What is the difference between video and film?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /