NETSH - Windows XP/2000

netsh interface ip delete dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Bruk: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet p grensesnittet hvor DNS-servere slettes. adr - En av flgende verdier: : En bestemt IP-adresse til en DNS-server som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerte IP-adresser for DNS-servere Kommentarer: Sletter statisk konfigurerte IP-adresser for DNS-servere p et bestemt grensesnitt. Eksempler: delete dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 delete dns "Lokal tilkobling" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - kommando Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
Endrer ruteparametere.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser faste statiske ruter.
netsh ras appletalk
Endrer til konteksten "netsh ras appletalk".
netsh firewall show allowedprogram
Viser konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter angitt intervall for omr?de-ID.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.171
17047

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle fr Windows 10, 8.1 und MS Server!

 /

Disable Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but how to?

 /

Expand desktop shortcut icons, or off, on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Compare images and Multilanguage ergo customize Language!

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Q-Dir full translation or only the strings with the customizes?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Keine konstante Frequenz bei meine CPU! Warum?

 /

Registrieren Sie * .qdr fr den benutzerdefinierten Start von Quad-Explorer!

 /