NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Bruk: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet på grensesnittet hvor DNS-servere slettes. adr - En av følgende verdier: : En bestemt IP-adresse til en DNS-server som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerte IP-adresser for DNS-servere Kommentarer: Sletter statisk konfigurerte IP-adresser for DNS-servere på et bestemt grensesnitt. Eksempler: delete dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 delete dns "Lokal tilkobling" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - kommando Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
Endrer ruteparametere.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser faste statiske ruter.
netsh ras appletalk
Endrer til konteksten "netsh ras appletalk".
netsh firewall show allowedprogram
Viser konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter angitt intervall for omr?de-ID.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.14
17047

Laufwerksbuchstaben ändern über die Eingabeaufforderung in Windows 11, 10, ....!

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound for Windows 10/11!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

In der Verzeichnisstruktur, Navigationsbereich den aktuellen Ordner markieren?

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

The drawing / paint program under Windows 11!

 /

Rechtschreibprüfung Windows 10/11 Rechtschreibfehler, Einstellungen!

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Hot Tip Windows 10/11 Activate classic GodMode!

 /

Kann ich aus Powershell Programm starten unter Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

What is a RAM?

 /

The Edge Browser hangs, cannot be closed on Windows 10 / 11!

 /