NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Bruk: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet på grensesnittet hvor DNS-servere slettes. adr - En av følgende verdier: : En bestemt IP-adresse til en DNS-server som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerte IP-adresser for DNS-servere Kommentarer: Sletter statisk konfigurerte IP-adresser for DNS-servere på et bestemt grensesnitt. Eksempler: delete dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 delete dns "Lokal tilkobling" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - kommando Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
Endrer ruteparametere.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser faste statiske ruter.
netsh ras appletalk
Endrer til konteksten "netsh ras appletalk".
netsh firewall show allowedprogram
Viser konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter angitt intervall for omr?de-ID.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.14

Die Windows-7 Dateizuordnungen bei Dateiendungen für Standardprogramme festlegen?

 /

Untermenüs für mehrere Befehle pro Tastenkombination erstellen!

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /