netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Bruk: show persistentroutes [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på et spesifikt grensesnitt der faste ruter brukes. Kommentarer: Viser faste statiske ruter. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Prefiks - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain Routing) Eksempel: 10.0.0.1/8 Protokoll - Protokollen som la til ruten Ftr - Foretrukket nivå til ruten Met - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille mellom like ruter med lik foretrukkenhet Gateway - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending Vw - Visningslister (U=unicast, M=multicast) Grensesnitt - Grensesnittet som ruten peker til og bruker Eksempler: show persistentroutes show persistentroutes name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser faste ruter for alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser faste ruter bare for det angitte grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - kommando Viser faste statiske ruter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Sletter brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser faste statiske ruter. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.171
16899

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Bei Windows 10 Dieser-PC in Arbeitsplatz umbenennen, kann man das?

 /

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

 /

Test the PC for several hours!

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed)

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Datum und Uhrzeit Format in QuickTextPaste!

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /