NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Bruk: show persistentroutes [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på et spesifikt grensesnitt der faste ruter brukes. Kommentarer: Viser faste statiske ruter. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Prefiks - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain Routing) Eksempel: 10.0.0.1/8 Protokoll - Protokollen som la til ruten Ftr - Foretrukket nivå til ruten Met - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille mellom like ruter med lik foretrukkenhet Gateway - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending Vw - Visningslister (U=unicast, M=multicast) Grensesnitt - Grensesnittet som ruten peker til og bruker Eksempler: show persistentroutes show persistentroutes name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser faste ruter for alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser faste ruter bare for det angitte grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - kommando Viser faste statiske ruter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Sletter brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser faste statiske ruter. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.171
16899

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Where is the admin run dialog on Windows 11?

 /

Can I Install Windows 10 or 11 excluding Product Key?

 /

Probleme mit Windows 10 Ordnerschutz und Defender!

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Explorer download directory view turn off grouping on Windows 10/11!

 /

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows 11, 10, ... Desktops!

 /

Auch als dunkle, z.B. Dark Theme Desktop Notizen!

 /