NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Sposób użycia: show persistentroutes [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym są używane trasy stałe. Uwagi: wyświetla stałe trasy statyczne. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Prefix - Prefiks adresu w notacji bezklasowego routingu domen internetowych (Classless Internet Domain Routing, CIDR) (przykład: 10.0.0.1/8). Protocol - Protokół, który dodał trasę. Prf - Wartość preferencji danej trasy. Met - Podstawowa wartość metryki danej trasy, służąca do przerwania powiązań między równymi trasami o jednakowej preferencji. Gateway - Adres IP następnego przeskoku użytego do przekazywania dalej. Vw - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja). Interface - Interfejs wskazywany i wykorzystywany przez daną trasę. Przykłady: show persistentroutes show persistentroutes name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla trasy stałe dla wszystkich interfejsów. Drugie polecenie wyświetla trasy stałe tylko dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show tcpconn
Wyświetla połączenia protokołu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.156
18040

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /

Emoji / Smiley Auswahlmenüs in Google Chrome, Aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Das automatische Abmeldung bei Windows 7 deaktivieren?

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

Preview fonts installed in Windows 11 or 10, how does that work?

 /

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 / 11 current and all user, can I?

 /

Does Windows 10 / 11 get Windows updates if it's not activated?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Tipps um das aktive Fensters schneller zu erkennen und so!

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Disable the lock screen in Windows 10 / 11 , how to?

 /