netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Sposób użycia: show persistentroutes [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym są używane trasy stałe. Uwagi: wyświetla stałe trasy statyczne. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Prefix - Prefiks adresu w notacji bezklasowego routingu domen internetowych (Classless Internet Domain Routing, CIDR) (przykład: 10.0.0.1/8). Protocol - Protokół, który dodał trasę. Prf - Wartość preferencji danej trasy. Met - Podstawowa wartość metryki danej trasy, służąca do przerwania powiązań między równymi trasami o jednakowej preferencji. Gateway - Adres IP następnego przeskoku użytego do przekazywania dalej. Vw - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja). Interface - Interfejs wskazywany i wykorzystywany przez daną trasę. Przykłady: show persistentroutes show persistentroutes name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla trasy stałe dla wszystkich interfejsów. Drugie polecenie wyświetla trasy stałe tylko dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES


Quick - Link:
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh interface ip show tcpconn
Wyświetla połączenia protokołu TCP.
netsh routing ip rip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.061
18040
How can I display the Windows version number on the desktop? Color and font in the Explorer views on Windows 11, 10, 8.1, ....! Take over the directory when starting the terminal APP! Modify Quick Launch bar with your own programs or commands Win 11, 10, 8.1, ...! Listview set thumbnails size! Change background on computer Windows (11, 10, 8.1, 7)? Split, format, shrink new hard drive step by step ...! List all Powershell commands, filter, help? Split, format, shrink new hard drive step by step ...! Digital Clock on Surface Pro Win 10/11 and Windows 7 Background!(0)