netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Sposób użycia: show persistentroutes [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym są używane trasy stałe. Uwagi: wyświetla stałe trasy statyczne. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Prefix - Prefiks adresu w notacji bezklasowego routingu domen internetowych (Classless Internet Domain Routing, CIDR) (przykład: 10.0.0.1/8). Protocol - Protokół, który dodał trasę. Prf - Wartość preferencji danej trasy. Met - Podstawowa wartość metryki danej trasy, służąca do przerwania powiązań między równymi trasami o jednakowej preferencji. Gateway - Adres IP następnego przeskoku użytego do przekazywania dalej. Vw - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja). Interface - Interfejs wskazywany i wykorzystywany przez daną trasę. Przykłady: show persistentroutes show persistentroutes name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla trasy stałe dla wszystkich interfejsów. Drugie polecenie wyświetla trasy stałe tylko dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show tcpconn
Wyświetla połączenia protokołu TCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.171
18040

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, how to find, open?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

Wie kann ich die Gruppierung der Ordnergröße (Folder-Size) Ansicht deaktivieren?

 /

Wie kann ich den neuen Bootmanger von Windows 7/Vista reparieren?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Hilfe zum Explorer in Windows 10!

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Beim Doppeltklick auf einen Ordner sämtliche Ordner markiert werden?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10?

 /