NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Sposób użycia: show persistentroutes [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym są używane trasy stałe. Uwagi: wyświetla stałe trasy statyczne. Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Prefix - Prefiks adresu w notacji bezklasowego routingu domen internetowych (Classless Internet Domain Routing, CIDR) (przykład: 10.0.0.1/8). Protocol - Protokół, który dodał trasę. Prf - Wartość preferencji danej trasy. Met - Podstawowa wartość metryki danej trasy, służąca do przerwania powiązań między równymi trasami o jednakowej preferencji. Gateway - Adres IP następnego przeskoku użytego do przekazywania dalej. Vw - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja). Interface - Interfejs wskazywany i wykorzystywany przez daną trasę. Przykłady: show persistentroutes show persistentroutes name="Połączenie lokalne" Pierwsze polecenie wyświetla trasy stałe dla wszystkich interfejsów. Drugie polecenie wyświetla trasy stałe tylko dla podanego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show tcpconn
Wyświetla połączenia protokołu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla trwałe trasy statyczne. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.296
18040

Problembehandlung in Windows-7, es soll Probleme erkennen und beheben können?

 /

Die Farbe der Desktop Haft Notiz auf dem Desktop gefällt mir nicht!

 /

Über den Windows 8.1 / 10 Task-Manager, öffnen der Programmpfade bei laufenden Programmen!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

What is a virtual printer?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Where is security at glance in the 1909 Windows 10, defender, account protection?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /