netsh routing ip show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show boundary - Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji. show boundarystats - Wyświetla granice multiemisji IP show filter - Wyświetla informacje o filtrze pakietów. show interface - Wyświetla informacje o interfejsie. show loglevel - Wyświetla globalny poziom rejestrowania. show mfe - Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji show mfestats - Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji show persistentroutes - Wyświetla trwałe trasy statyczne. show preferenceforprotocol - Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów. show protocol - Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP. show rtmdestinations - Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu show rtmroutes - Wyświetla trasy w tabeli routingu show scope - Wyświetla zakresy multiemisji skonfigurowane na routerze.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras set authmode
Ustawia tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm
0.296
13026

How to use CMD NET use HELP?

 /

Wie kann ich die Windows-7 Aktivierungsaufforderung verhindern, oder aushebeln?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Can I turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10!

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

How to enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

Text Schnipsel via Zwischenablage per Windows Tastenkürzel einfügen!

 /

Spezifischen Text in die Dokumente einfügen und Win-Befehle auch unter 10!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /