netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show boundary - Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. show boundarystats - Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. show filter - Zobrazuje informace o filtru paketů. show interface - Zobrazí informace o rozhraní. show loglevel - Zobrazí globální úroveň protokolování. show mfe - Zobrazí položky vícesměrového předávání. show mfestats - Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání. show persistentroutes - Zobrazí trvalé statické trasy. show preferenceforprotocol - Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly. show protocol - Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. show rtmdestinations - Zobrazí cíle v tabulce směrování. show rtmroutes - Zobrazí trasy v tabulce směrování. show scope - Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm
0.234
12736

Turn off the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Windows 10 Installation hängt bei: Lehnen sie sich entspannt zurück?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Example of Performance Index on Windows 10 Pro all Builds!

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Outlook Express *.dbx Ordner E-Mails reparieren (kostenlos)!

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

Windows-10  Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen!

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /