netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show boundary - Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. show boundarystats - Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. show filter - Zobrazuje informace o filtru paketů. show interface - Zobrazí informace o rozhraní. show loglevel - Zobrazí globální úroveň protokolování. show mfe - Zobrazí položky vícesměrového předávání. show mfestats - Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání. show persistentroutes - Zobrazí trvalé statické trasy. show preferenceforprotocol - Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly. show protocol - Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. show rtmdestinations - Zobrazí cíle v tabulce směrování. show rtmroutes - Zobrazí trasy v tabulce směrování. show scope - Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm
0.171
12736

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

How can I only Add Folders included Subdirectorys, but not add files for timestamps?

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /