NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show boundary - Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. show boundarystats - Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. show filter - Zobrazuje informace o filtru paketů. show interface - Zobrazí informace o rozhraní. show loglevel - Zobrazí globální úroveň protokolování. show mfe - Zobrazí položky vícesměrového předávání. show mfestats - Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání. show persistentroutes - Zobrazí trvalé statické trasy. show preferenceforprotocol - Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly. show protocol - Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. show rtmdestinations - Zobrazí cíle v tabulce směrování. show rtmroutes - Zobrazí trasy v tabulce směrování. show scope - Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm
0.14
12736

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

Linke und rechte Pfeiltaste zum Auswählen / Abwählen des Bildes in der Listenansicht!

 /

Difference between TTF and OTF, which is the better font?

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Wo ist bitte das Administrator-Ausführen-Dialog auf Windows 11?

 /

Is there a rich text editor under Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 / 11 Surface, why?

 /

 Unexpected movements of the Windows mouse pointer!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Write short invitations and reports on Windows 10/11!

 /