netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show boundary - Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. show boundarystats - Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. show filter - Zobrazuje informace o filtru paketů. show interface - Zobrazí informace o rozhraní. show loglevel - Zobrazí globální úroveň protokolování. show mfe - Zobrazí položky vícesměrového předávání. show mfestats - Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání. show persistentroutes - Zobrazí trvalé statické trasy. show preferenceforprotocol - Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly. show protocol - Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. show rtmdestinations - Zobrazí cíle v tabulce směrování. show rtmroutes - Zobrazí trasy v tabulce směrování. show scope - Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm
0.124
12736

Windows 10 und 8.1 auf Oracle VM VirtualBox installieren!

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Firefox Menü immer anzeigen, bzw. immer sichtbar?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Ähnliche oder gleiche Bilder in verschiedenen Ordnern finden!

 /

Ist mein Windows-10 auf dem neuesten Stand?

 /

Q-Dir full translation or only the strings with the customizes?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Standard Drucker festlegen in Windows-7?

 /

Recht praktisch der schnelle Benchmark Schnell-Test der SSD oder HD!

 /