NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show boundary - Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. show boundarystats - Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP. show filter - Zobrazuje informace o filtru paketů. show interface - Zobrazí informace o rozhraní. show loglevel - Zobrazí globální úroveň protokolování. show mfe - Zobrazí položky vícesměrového předávání. show mfestats - Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání. show persistentroutes - Zobrazí trvalé statické trasy. show preferenceforprotocol - Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly. show protocol - Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. show rtmdestinations - Zobrazí cíle v tabulce směrování. show rtmroutes - Zobrazí trasy v tabulce směrování. show scope - Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm
0.218
12736

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Was ist Surface Go oder Pro?

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

Zwangsabschaltung vom Computer einleiten, aber wie?

 /

Was ist ein Blue-Screen?

 /

The file system on a Windows 10, 8.1, 7 PC!

 /

Was ist besser? 64 oder 32 bit als Zocker für Windows 7 einzusetzen?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

Kann man das Hervorheben der Spalte bei Windows-7/8.1/10 deaktivieren? 

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /