NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show loglevel ? Použití: show loglevel Poznámky: Zobrazí globální úroveň protokolování, tj. zda je vypnuto protokolování (none). Uvede také, zda jsou protokolovány chyby, upozornění nebo informativní zprávy.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / LOGLEVEL

netsh routing ip show loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/loglevel.htm

0.046

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Autostart eines Programmes zu einem bestimmten Zeit unter Windows-8.1/10?

 /

Autostart eines Programmes zu einem bestimmten Zeit unter Windows-8.1/10?

 /