NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show loglevel ? Použití: show loglevel Poznámky: Zobrazí globální úroveň protokolování, tj. zda je vypnuto protokolování (none). Uvede také, zda jsou protokolovány chyby, upozornění nebo informativní zprávy.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / LOGLEVEL

netsh routing ip show loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/loglevel.htm

0.061

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Timer Blockierung aufheben + Bitte Schlafen Modus?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /