NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show loglevel ? Použití: show loglevel Poznámky: Zobrazí globální úroveň protokolování, tj. zda je vypnuto protokolování (none). Uvede také, zda jsou protokolovány chyby, upozornění nebo informativní zprávy.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / LOGLEVEL

netsh routing ip show loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/loglevel.htm
0.14
17444

Suche nach einem Sperrbildschirm-Verhinderer ist nicht notwendig!

 /

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

 /

Activate / deactivate additional Windows features in Windows 11!

 /

Systemsteuerung in Windows 11 öffnen?

 /

Set printer output tray under Windows desktop and server!

 /

Change the information in the Outlook status bar!

 /

Activate / deactivate word suggestions when entering text under Windows 11!

 /

Change the user accounts privileges in Windows 10 / 11!

 /

Start Microsoft Store in Windows 11?

 /

PDF save Error on Windows 10/11 os, why?

 /

What is a virtual printer?

 /

Can I also use and share this snow cannon commercially?

 /