NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show loglevel ? Použití: show loglevel Poznámky: Zobrazí globální úroveň protokolování, tj. zda je vypnuto protokolování (none). Uvede také, zda jsou protokolovány chyby, upozornění nebo informativní zprávy.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / LOGLEVEL

netsh routing ip show loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/loglevel.htm
0.14
17444

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

What is remote access?

 /

Columns and possibilities in Q-Dir the Explorer for Windows!

 /

Open quickly the microphone settings on all MS Windows OS!

 /

Deleting / removing text formatting in MS Office Word, ... etc!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Understand and use freely selectable colors, frames and backgrounds!

 /

Excel day time treat text and add days to it, but how?

 /

If the monitor always goes on and off in Windows 10!

 /

What is rich text?

 /

 Unexpected movements of the Windows mouse pointer!

 /

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /