NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show loglevel ? Použití: show loglevel Poznámky: Zobrazí globální úroveň protokolování, tj. zda je vypnuto protokolování (none). Uvede také, zda jsou protokolovány chyby, upozornění nebo informativní zprávy.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / LOGLEVEL

netsh routing ip show loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/loglevel.htm
0.124

Unterschied erweiterte Eingabeaufforderung und normal unter Windows?

 /

Durchsichtige Symbole am Windows-10 Desktop entfernen?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

Beispiel 78 Prozent Ähnlichkeit in Find.Same.Images.OK! 

 /

Das Verzeichnis in der Registerkarte der Eingabeaufforderung ändern!

 /

7Zip Download!

 /