NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show loglevel ? Sposób użycia: show loglevel Uwagi: Wyświetla globalny poziom rejestrowania, na przykład to, czy rejestrowanie jest wyłączone (none). Może również wskazywać, czy są rejestrowane błędy, ostrzeżenia lub komunikaty informacyjne.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / LOGLEVEL

netsh routing ip show loglevel - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla globalny poziom rejestrowania. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect news
Połącz z serwerem grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp delete interface
Usuwa router/serwer proxy IGMP z podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Wyświetla wpisy buforu docelowego.
netsh routing ip update
Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.
netsh ras appletalk show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla globalny poziom rejestrowania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/loglevel.htm
0.249
16740

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Ordnerinhalt wird verzögert angezeigt?

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Example of Performance Index on Windows 10 Pro all Builds!

 /

Windows Druckreihenfolge ändern für Programme!

 /

Do I also need an improvement in energy efficiency on my MS Surface Pro?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /