NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show loglevel ? Sposób użycia: show loglevel Uwagi: Wyświetla globalny poziom rejestrowania, na przykład to, czy rejestrowanie jest wyłączone (none). Może również wskazywać, czy są rejestrowane błędy, ostrzeżenia lub komunikaty informacyjne.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / LOGLEVEL

netsh routing ip show loglevel - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla globalny poziom rejestrowania. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect news
Połącz z serwerem grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp delete interface
Usuwa router/serwer proxy IGMP z podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Wyświetla wpisy buforu docelowego.
netsh routing ip update
Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.
netsh ras appletalk show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla globalny poziom rejestrowania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/loglevel.htm
0.156
16740

Ich habe eine Sehbehinderung. Kann ich die Schriftgröße verändern?

 /

Kann ich das 3D Desktop Bilder Tool auf Windows 11 weiter verwenden?

 /

Sound card defective on the PC, laptop, no sound (Mac, Chrome, Note Book)!

 /

What is Clear Type?

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10/11 and Windows 7 Background!

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop!

 /

What kind of photos and pictures can I use for the 3D desktop display?

 /

Where can I see the percentage of the operating system's market share!

 /

What is a programming language?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /