NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Sposób użycia: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość routerid - Adres IP routera. asborder - Określa, czy router działa jako router graniczny systemu autonomicznego (AS). Router graniczny AS anonsuje w systemie AS interfejsu OSPF informacje o routingu zewnętrznym pochodzące z innych źródeł routingu, takich jak trasy statyczne i protokół informacji o routingu (RIP). Routery graniczne AS mogą być routerami wewnętrznymi lub routerami granicy obszaru i mogą być połączone ze szkieletem. Jedna z następujących wartości: yes: router graniczny systemu autonomicznego (AS) włączony. no: router graniczny systemu autonomicznego (AS) wyłączony. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nic nie jest rejestrowane w Podglądzie zdarzeń. error: Podgląd zdarzeń rejestruje błędy. warn: Podgląd zdarzeń rejestruje błędy i ostrzeżenia. info: rejestrowana jest maksymalna liczba informacji. Uwagi: zmienia globalne parametry OSPF. Przykłady: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL

netsh routing ip ospf set global - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia globalne parametry protokołu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras ipx set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh interface ip show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.186
17088

Ein Problem mit Zip-Ordnern bei kopieren, ausschneiden und einfügen!

 /

Uninstall WiPing and portable use on Windows Desktops and Server OS!

 /

Single click to execute or open a file on Windows 11, 10, ...!

 /

Windows program always starts as administrator? (Admin mode)

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

How can I call anonymously via Phone or Smartphone so that my number is not recognized?

 /

How do I take a picture of a specific window on MS Windows OS!

 /

Local Group Policy Editor in Windows 11/ 10 find and open, but can I?

 /

Deactivate the window shadows under Windows 11, is that possible?

 /

Warum erscheint bei mir der Rote Blitz nicht ?

 /

USB 3.0 Host Controller-Treiber Download!

 /

Remote desktop settings in Windows 11!

 /