NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show address - Wyświetla konfigurację adresu IP. show config - Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje. show dns - Wyświetla adresy serwera DNS. show icmp - Wyświetla statystykę ICMP. show interface - Wyświetla statystykę interfejsu IP. show ipaddress - Wyświetla bieżące adresy IP. show ipnet - Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. show ipstats - Wyświetla statystykę protokołu IP. show joins - Wyświetla łącznie grupy multiemisji. show offload - Wyświetla informacje o odciążaniu. show tcpconn - Wyświetla połączenia protokołu TCP. show tcpstats - Wyświetla statystykę protokołu TCP. show udpconn - Wyświetla połączenia protokołu UDP. show udpstats - Wyświetla statystykę protokołu UDP. show wins - Wyświetla adresy serwera WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW

netsh interface ip show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp cloud show list
Wyświetla listę chmur.
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show.htm
0.436
13364

HDMI-CEC?

 /

Text Bearbeitungsprogramm und Text Editor, wo ist der Unterschied?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

How to find the BIT on my PC?

 /

Gibt es Vista Hotkeys für die Schnellstartleiste?

 /

Automatically turn off monitor even without power options in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

CMD prompt practically at the Start menu directory!

 /