NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu. Aby poznać tę wartość dla wszystkich interfejsów, możesz uruchomić to polecenie bez parametru index i przejrzeć dane wyjściowe. rr - Wyrażony w sekundach współczynnik odświeżania statystyki IP interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o statystyce IP albo dla określonego interfejsu, albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną podane parametry. Przykłady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę interfejsu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add filter
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx show route
Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.046

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Was ist der Sinn von Find.Same.Images, wofür?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Neue Verknüpfung ohne *Verknüpfung mit* im Namen unter Windows!

 /

Ausgabe Speicher der CMD-Eingabeaufforderung erhöhen!

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /