NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu. Aby poznać tę wartość dla wszystkich interfejsów, możesz uruchomić to polecenie bez parametru index i przejrzeć dane wyjściowe. rr - Wyrażony w sekundach współczynnik odświeżania statystyki IP interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o statystyce IP albo dla określonego interfejsu, albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną podane parametry. Przykłady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę interfejsu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add filter
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx show route
Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.156

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Markierung des Ordner aus der Listenansicht aktivieren, deaktivieren!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Kann ich die Größe der Desktop-Uhr ändern (Windows, Fenster-Größe)?

 /

Kann ich mich gegen Abzockermethoden im Netz schützen?

 /

How can I customize the admin,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Verzeichnis -Ausdruck -Vorschau bei der Console/Eingabeaufforderung!

 /