NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Sposób użycia: show interface [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu. Aby poznać tę wartość dla wszystkich interfejsów, możesz uruchomić to polecenie bez parametru index i przejrzeć dane wyjściowe. rr - Wyrażony w sekundach współczynnik odświeżania statystyki IP interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o statystyce IP albo dla określonego interfejsu, albo dla wszystkich interfejsów, jeśli nie zostaną podane parametry. Przykłady: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę interfejsu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add filter
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx show route
Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę interfejsu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.155
16935

How do I download all of my Facebook data?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

How can I eliminate most of the corona viruses?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

What is a read-only file?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

WinScan2PDF und Twain!

 /

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /