NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete link ? delete link [type = ] SWC|LCP Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował. type - typ SWC - Zapewnia kompresję programową (MPPC) LCP - Zapewnia rozszerzenia protokołu kontroli łącza z zestawu protokołów PPP.

NETSH / RAS / DELETE / LINK

netsh ras delete link - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay
Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/link.htm
0.171
19593

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Snipping Tool unter Windows 10 finden!

 /

Find the Task Scheduler in Windows 10/11!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Get a computer's MAC address, command line?

 /

Windows system file recovery program (example)!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Start the old date-time dialog under Windows 11!

 /

I have clogged up Windows 10, troubleshooting, repair?

 /