NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete link ? delete link [type = ] SWC|LCP Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował. type - typ SWC - Zapewnia kompresję programową (MPPC) LCP - Zapewnia rozszerzenia protokołu kontroli łącza z zestawu protokołów PPP.

NETSH / RAS / DELETE / LINK

netsh ras delete link - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
netsh interface ip delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay
Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.
netsh p2p help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete/link.htm
0.249
19593

Restore icons Size and Spacing from command line, can I?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Keine konstante Frequenz bei meine CPU!  Warum?

 /

What else will there be in freeware, what is planned!

 /

Can I print as PDF in Windows 10!

 /

Was für ein Dateisystem sollte ich bei meinem USB Datenträgern verwenden?

 /

Mouse traces of snow flakes under W10!

 /

Where is the auto startup directory in Windows 8.1 or 10?

 /

Was ist ein Bootmanager?

 /

USB 3.0 Host Controller-Treiber Download!

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 10!

 /