netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete authtype - Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS. delete link - Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował delete multilink - Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował delete registeredserver - Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący jako serwer RAS, z usługi Active Directory dla danej domeny.

NETSH / RAS / DELETE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa elementy z tabeli. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.061
12005
Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast? How to remove the classic desktop clock (uninstall)? Does Windows 11 also have keyboard shortcuts that I can use? Kann ich Timer, Stoppuhr oder Alarm unter Windows 11 setzen? Install Windows 11 on a standard hard drive? Command to convert text to keyboard commands? (Txt2Key) Weather on Windows 11 taskbar? Wo ist das Windows-Subsystem für Linux unter Windows 11? Window always on top on Windows 11? Where can I find the Windows 11 version and build number?(0)