NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Sposób użycia: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametry: folder - Nazwa folderu, w którym zostaną zapisane pliki XML profilów. interface - Nazwa interfejsu, w którym skonfigurowano ten profil. Uwagi: To polecenie zapisuje wybrane profile w plikach XML o nazwach "Nazwa interfejsu.XML". Parametr interface jest opcjonalny. Nazwa folderu jest obowiązkowa. Musi określać istniejący folder dostępny z komputera lokalnego. Może być ścieżką bezwzględną lub ścieżką względną do bieżącego katalogu roboczego. Ponadto "." odnosi się do bieżącego katalogu roboczego, a ".." odnosi się do katalogu nadrzędnego bieżącego katalogu roboczego. Nazwa folderu nie może być ścieżką UNC. Jeśli podano nazwę interfejsu, profil w podanym interfejsie zostanie zapisany jako "Nazwa interfejsu.xml". W przeciwnym razie zostaną wyeksportowane wszystkie profile. Przykłady: export profile folder=. interface="Połączenie lokalne" export profile folder=c:\lan\profiles

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - polecenie Eksportuje określone profile do plików XML. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.
netsh routing ip igmp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Wyświetla wpisy powiązań buforu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksportuje określone profile do plików XML. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.218
15872

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Customize the Windows 8.1 / 10 desktop!

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Windows Y Menü als Alternative zum Windows-X Menü (10, 8.1, 7)!

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Wordpad erscheint in der Taskleiste aber das Fenster ist nicht sichtbar!

 /