NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Sposób użycia: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametry: folder - Nazwa folderu, w którym zostaną zapisane pliki XML profilów. interface - Nazwa interfejsu, w którym skonfigurowano ten profil. Uwagi: To polecenie zapisuje wybrane profile w plikach XML o nazwach "Nazwa interfejsu.XML". Parametr interface jest opcjonalny. Nazwa folderu jest obowiązkowa. Musi określać istniejący folder dostępny z komputera lokalnego. Może być ścieżką bezwzględną lub ścieżką względną do bieżącego katalogu roboczego. Ponadto "." odnosi się do bieżącego katalogu roboczego, a ".." odnosi się do katalogu nadrzędnego bieżącego katalogu roboczego. Nazwa folderu nie może być ścieżką UNC. Jeśli podano nazwę interfejsu, profil w podanym interfejsie zostanie zapisany jako "Nazwa interfejsu.xml". W przeciwnym razie zostaną wyeksportowane wszystkie profile. Przykłady: export profile folder=. interface="Połączenie lokalne" export profile folder=c:\lan\profiles

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - polecenie Eksportuje określone profile do plików XML. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.
netsh routing ip igmp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Wyświetla wpisy powiązań buforu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksportuje określone profile do plików XML. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.155
15872

Multiple windows with multiple monitors behave on Windows 11!

 /

Autocomplete Einträge löschen, die nicht mehr benötigt werden in Explorer-Ansicht?

 /

Connect PC monitor to Mac Book or LED TV, but how!

 /

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

Was bedeutet System File Protection bei Windows?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10/11!

 /

Ändern oder aktualisieren vom E-Mail Passwort in MS Outlook!

 /

Wo finde ich die Standard-Programm-Einstellungen in Windows 8.1, 10, für Datei -Erweiterungen, -Formate, -Typen?

 /

How can I remove files and directorys from the file time list?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Wie verschiebe ich Apps auf einen neuen virtuellen Desktop unter Windows 11/10? 

 /