netsh lan export profile - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Sposób użycia: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametry: folder - Nazwa folderu, w którym zostaną zapisane pliki XML profilów. interface - Nazwa interfejsu, w którym skonfigurowano ten profil. Uwagi: To polecenie zapisuje wybrane profile w plikach XML o nazwach "Nazwa interfejsu.XML". Parametr interface jest opcjonalny. Nazwa folderu jest obowiązkowa. Musi określać istniejący folder dostępny z komputera lokalnego. Może być ścieżką bezwzględną lub ścieżką względną do bieżącego katalogu roboczego. Ponadto "." odnosi się do bieżącego katalogu roboczego, a ".." odnosi się do katalogu nadrzędnego bieżącego katalogu roboczego. Nazwa folderu nie może być ścieżką UNC. Jeśli podano nazwę interfejsu, profil w podanym interfejsie zostanie zapisany jako "Nazwa interfejsu.xml". W przeciwnym razie zostaną wyeksportowane wszystkie profile. Przykłady: export profile folder=. interface="Połączenie lokalne" export profile folder=c:\lan\profiles

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - polecenie Eksportuje określone profile do plików XML. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.
netsh routing ip igmp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Wyświetla wpisy powiązań buforu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Eksportuje określone profile do plików XML. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.156
15872

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Klassische Adressleiste unter Windows-10!

 /

Can I open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Aero?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /