netsh lan export profile - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Bruk: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametere: folder - Navnet på mappen der XML-profilfilene vil bli lagret interface - Navnet på grensesnittet som har denne profilen konfigurert Obs! Denne kommandoen lagrer de valgte profilene til XML-filer med navn som "Grensesnittnavn.XML". Parametergrensesnittet er valgfritt. Mappenavnet er obligatorisk. Det må angi en eksisterende mappe som er tilgjengelig fra den lokale datamaskinen. Den kan være en absolutt bane eller en relativ bane til gjeldende arbeidsmappe. I tillegg referer "." til den gjeldende arbeidsmappen og ".." til den overordnede mappen til gjeldende arbeidsmappe. Mappenavnet kan ikke være en UNC-bane. Hvis grensesnittnavnet er gitt, vil profilen på det gitte grensesnittet bli lagret som "Grensesnittnavn.xml". Ellers vil alle profiler bli eksportert. Eksempler: export profile folder=. interface="Lokalnettilkobling" export profile folder=c:\lan\profiler

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - kommando Eksporterer angitte profiler til XML-filer. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".
netsh routing ip rip add peerfilter
Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser skystatistikk.
netsh diag ping
Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort.
netsh routing ip igmp set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 show interface
Viser grensesnittsparametere.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Eksporterer angitte profiler til XML-filer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.202
15461

Bei hohem Windows DPI, verwischte Darstellung der Schrift und Symbole!

 /

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Muss ich immer mit aktiviertem Defender unter Win-10 arbeiten!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Increase energy efficiency on Windows 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

Gibt es den Dateimanager Q-Dir auch für Linux oder Mac OS X?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /