NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Bruk: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametere: folder - Navnet på mappen der XML-profilfilene vil bli lagret interface - Navnet på grensesnittet som har denne profilen konfigurert Obs! Denne kommandoen lagrer de valgte profilene til XML-filer med navn som "Grensesnittnavn.XML". Parametergrensesnittet er valgfritt. Mappenavnet er obligatorisk. Det må angi en eksisterende mappe som er tilgjengelig fra den lokale datamaskinen. Den kan være en absolutt bane eller en relativ bane til gjeldende arbeidsmappe. I tillegg referer "." til den gjeldende arbeidsmappen og ".." til den overordnede mappen til gjeldende arbeidsmappe. Mappenavnet kan ikke være en UNC-bane. Hvis grensesnittnavnet er gitt, vil profilen på det gitte grensesnittet bli lagret som "Grensesnittnavn.xml". Ellers vil alle profiler bli eksportert. Eksempler: export profile folder=. interface="Lokalnettilkobling" export profile folder=c:\lan\profiler

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - kommando Eksporterer angitte profiler til XML-filer. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".
netsh routing ip rip add peerfilter
Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser skystatistikk.
netsh diag ping
Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort.
netsh routing ip igmp set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 show interface
Viser grensesnittsparametere.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Eksporterer angitte profiler til XML-filer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.155
15461

Dock the window in the screen area under Windows 11!

 /

Windows 11: What is DirectX 12 Ultimate?

 /

Is Adobe Acrobat OEM a full version, which is better for PDFs?

 /

System info in Windows 11 to see important information!

 /

IRQ conflict, what is that please?

 /

The secure deletion of the data sometimes takes a long time, what am I doing wrong?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das Internet ausschalten / trennen?

 /

Wordpad for the Windows 11 Start menu!

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

A stop watch that looks good even under Windows 10!

 /

Is it legal to make a copy of the MS Windows software!

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /