netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan ğ export ğ profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Kullanım: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametreler: folder - profil XML dosyalarının kaydedileceği klasörün adı interface - bu profilin yapılandırıldığı arabirimin adı Açıklamalar: Bu komut, seçili profilleri "Arabirim Adı.XML" biçiminde adlandırılan XML dosyalarına kaydeder. Interface parametresi isteğe bağlıdır. Klasör adı gereklidir. Yerel bilgisayardan erişilebilen varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalışma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrıca, "." geçerli çalışma dizini ve ".." de geçerli çalışma dizininin üst dizini anlamına gelir. Klasör adı UNC yolu olamaz. Arabirim adı verilirse, verilen arabirimdeki profil "Arabirim adı.xml" biçiminde kaydedilir. Ad sağlanmazsa, tüm profiller verilir. Örnekler: export profile folder=. interface="Yerel Ağ Bağlantısı" export profile folder=c:\lan\profiller

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Bulut istatistiklerini görüntüler.
netsh diag ping
Wins, ip, haber gruplar?, posta, proxy dns ve ba?daşt?r?c?lara ping işlemi yapar.
netsh routing ip igmp set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 show interface
Arabirim parametrelerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.14
15885

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Desktop clock in silver excluding transparency!

 /

Wo sind die Fonts in Windows 10, bzw. der Schrift-Ordner?

 /

Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

Write short invitations and reports on Windows 10!

 /

Can I activate on screen keyboard windows 10?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /