NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan ğ export ğ profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Kullanım: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametreler: folder - profil XML dosyalarının kaydedileceği klasörün adı interface - bu profilin yapılandırıldığı arabirimin adı Açıklamalar: Bu komut, seçili profilleri "Arabirim Adı.XML" biçiminde adlandırılan XML dosyalarına kaydeder. Interface parametresi isteğe bağlıdır. Klasör adı gereklidir. Yerel bilgisayardan erişilebilen varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalışma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrıca, "." geçerli çalışma dizini ve ".." de geçerli çalışma dizininin üst dizini anlamına gelir. Klasör adı UNC yolu olamaz. Arabirim adı verilirse, verilen arabirimdeki profil "Arabirim adı.xml" biçiminde kaydedilir. Ad sağlanmazsa, tüm profiller verilir. Örnekler: export profile folder=. interface="Yerel Ağ Bağlantısı" export profile folder=c:\lan\profiller

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Bulut istatistiklerini görüntüler.
netsh diag ping
Wins, ip, haber gruplar?, posta, proxy dns ve ba?daşt?r?c?lara ping işlemi yapar.
netsh routing ip igmp set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 show interface
Arabirim parametrelerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.343
15885

CPU-Last basierendes Verhalten im Bezug auf Ruhezustand!

 /

Aktivieren der Druckprotokollierung in Windows 10, 8.1, ... und MS Server!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Die Länge (Spiellänge) der Dateien anzeigen lassen Windows 10!

 /

Change desktop background when Windows 10 is not activated?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /