NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Použití: export profile [folder=]<řetězec> [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: folder - název složky, do které budou uloženy soubory XML s profily. interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Tento příkaz uloží vybrané profily do souborů XML s názvy "Název rozhraní.XML". Parametr interface je volitelný. Název složky je povinný a musí určovat existující složku přístupnou z místního počítače. Může to být absolutní cesta nebo relativní cesta vzhledem k aktuálnímu pracovnímu adresáři. Symbol "." odkazuje na aktuální pracovní adresář a symbol ".." odkazuje na nadřazený adresář aktuálního pracovního adresáře. Název složky nesmí být cesta UNC. Pokud je zadán název rozhraní, uloží se profil tohoto rozhraní do souboru "Název rozhraní.xml". V opačném případě budou exportovány všechny profily. Příklady: export profile folder=. interface="Připojení k místní síti" export profile folder=c:\lan\profiles

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Příkazy Exportuje určené profily do souborů XML. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 show interface
Zobrazí parametry rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Exportuje určené profily do souborů XML. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.249
15906

Can I remove the Alternative Energy Efficiency Tool from my Windows 10, ...!

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Find installed programs and APPs on Windows 10!

 /

Ich finde die Computerverwaltung in Windows 10 und 8.1 nicht, wie kann ich sie öffnen, bzw. starten?

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Primzahl?

 /

Can I restore download directory view in Windows 10!

 /

The numerical file sorting under Windows 10 via group guidelines!

 /

So don't be afraid of AI, they grope in the dark and speak of AI!

 /