netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Použití: export profile [folder=]<řetězec> [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: folder - název složky, do které budou uloženy soubory XML s profily. interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Tento příkaz uloží vybrané profily do souborů XML s názvy "Název rozhraní.XML". Parametr interface je volitelný. Název složky je povinný a musí určovat existující složku přístupnou z místního počítače. Může to být absolutní cesta nebo relativní cesta vzhledem k aktuálnímu pracovnímu adresáři. Symbol "." odkazuje na aktuální pracovní adresář a symbol ".." odkazuje na nadřazený adresář aktuálního pracovního adresáře. Název složky nesmí být cesta UNC. Pokud je zadán název rozhraní, uloží se profil tohoto rozhraní do souboru "Název rozhraní.xml". V opačném případě budou exportovány všechny profily. Příklady: export profile folder=. interface="Připojení k místní síti" export profile folder=c:\lan\profiles

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Příkazy Exportuje určené profily do souborů XML. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry
netsh routing ip igmp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 show interface
Zobrazí parametry rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Exportuje určené profily do souborů XML. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.202
15906

Is it possible to adjust the window animations under Windows 10?

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Löschen Sie den Suchverlauf des Datei-Explorers in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Dem Quad-Explorer den Zugriff bei Ordner-Schutz unter Windows 10 gewähren!

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

Passwortabfrage beim Bildschirmschoner in Windows-8 aktivieren (deaktivieren, abstellen, einschalten)?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /