netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Použití: export profile [folder=]<řetězec> [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: folder - název složky, do které budou uloženy soubory XML s profily. interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Tento příkaz uloží vybrané profily do souborů XML s názvy "Název rozhraní.XML". Parametr interface je volitelný. Název složky je povinný a musí určovat existující složku přístupnou z místního počítače. Může to být absolutní cesta nebo relativní cesta vzhledem k aktuálnímu pracovnímu adresáři. Symbol "." odkazuje na aktuální pracovní adresář a symbol ".." odkazuje na nadřazený adresář aktuálního pracovního adresáře. Název složky nesmí být cesta UNC. Pokud je zadán název rozhraní, uloží se profil tohoto rozhraní do souboru "Název rozhraní.xml". V opačném případě budou exportovány všechny profily. Příklady: export profile folder=. interface="Připojení k místní síti" export profile folder=c:\lan\profiles

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQExportuje určené profily do souborů XML. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.062
15906
Alternative to Command Prompt, CMD.EXE for MS Windows 11, 10, ... and Server OS! Use For Free the Software to make Scans to PDF on Windows! Mouse traces of snow flakes under W10! What is Telegram and should I use it? Touch, Touch Multi Touch Test auf Windows 11, 10, 8.1, ...! Windows Ordner oder Laufwerke auf Veränderungen überwachen! Die Windows Maus Bälle, die oft mit Eiern verwechselt werden! Eine Altarnative Scann Software ist WinScan2PDF! Help I have too many smartphone pictures, what should I do? You can also use the Office Document Filter and optional for images!(0)