NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry protokolu IGMP. set interface - Změní parametry konfigurace rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET

netsh routing ip igmp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set.htm
0.14
15089

New work area as a new tab window!

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

RAM Test on Windows 10 and Windows 11!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Region und Sprache ändern?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

What is a guest account?

 /

Hide drives in Windows 10/11 File Explorer!

 /

Can I eject drive with this tool under Windows 11?

 /

Checkbox in Windows 11 File Explorer!

 /

List, extract all the images from Office file formats on MS Windows 11, 10, ... etc.!

 /

How can I remove or uninstall from Windows the window read out text tool?

 /