netsh routing ip igmp set - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry protokolu IGMP. set interface - Změní parametry konfigurace rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET

netsh routing ip igmp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set.htm
0.203
15089

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 10 Desktop!

 /

Turn off or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, can I?

 /

Wie kann man das WLAN / WIFI deaktivieren bei Windows-7 (8.1, 10)?

 /

Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS!

 /

The regional settings of Microsoft Windows 10!

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /