NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry protokolu IGMP. set interface - Změní parametry konfigurace rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET

netsh routing ip igmp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set.htm
0.14
15089

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

 /

Set the directory permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), can I?

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 11 and 10!

 /

Explorer Anzeigefarben für komprimierte und verschlüsselte Dateien geht nicht?

 /

Habe ich Vorteile durch den hybriden Ruhezustand unter Windows (11, 10,8.1, 7)?

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10/11?

 /

Start Windows 10/11 Task Manager!

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

What is a vector graphic?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

Wie beende ich die Desktop Uhr, (Aero Clock)?

 /

Alle Computer in ihrem wifi (w-lan) Netzwerk unter Windows-10 sehen,wie kann man das?

 /