NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry protokolu IGMP. set interface - Změní parametry konfigurace rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET

netsh routing ip igmp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set.htm
0.187
15089

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

Neue WIFi Übersicht in Windows 10 2020!

 /

Die versteckten Dateien und Ordner werden nicht angezeigen, warum?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Can I enable/turn off directorys size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Typing speed is slow on Windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Desktop-OK den Zugriff beim Defender Ordner-Schutz W10 gewähren!

 /

Windows Druckreihenfolge ändern für Programme!

 /

Suche nach schlechten Pixeln auf dem Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /