NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set global - Angiver globale IGMP-parametre. set interface - Skifter konfigurationsparametre for grænsefladen.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET

netsh routing ip igmp set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip rip show flags
Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et peer-navn.
netsh diag show client
Viser alle netv?rksklienter.
netsh routing ip nat add addressrange
Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy add v6tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set.htm

0.062

Download Windows NET-Framework!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

How to find the BIT on my PC?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Wie kann man das WLAN / WIFI deaktivieren bei Windows-7?

 /

Die geschützten Systemdateien kann man doch sichtbar machen, wie?

 /