NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Format: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor der skal bruges netværksadresseoversættelse (NAT). start - Start-IP-adressen på adresseområdet. end - Slut-IP-adressen på adresseområdet. mask - Den IP-undernetmaske, som er tilknyttet netværks- området inden for start- og slut-IP-adresserne. Bemærkninger: Tilføjer et IP-adresseområde til NAT-adressegruppen. Eksempel: add addressrange "LAN-forbindelse" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Kommandoeksemplet tilføjer et adresseområde til NAT-adressegruppen med adresserne 10.10.10.1 til 10.10.10.254, og en maske på 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter det angivne omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.187
19607

How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop?

 /

Zigarettenschachtel-Spruch für alle Windows Betriebssysteme griffbereit! 

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1 and 10?

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please?

 /

Is there a rich text editor under Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

What is formatting hard drives?

 /

Understand the shutdown command under MS Windows!

 /

Disk check when starting Windows 10 / 11, then black screen?

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Where is the classic calculator in Windows 11, 10, ... (find, start, run)?

 /