netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Format: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor der skal bruges netværksadresseoversættelse (NAT). start - Start-IP-adressen på adresseområdet. end - Slut-IP-adressen på adresseområdet. mask - Den IP-undernetmaske, som er tilknyttet netværks- området inden for start- og slut-IP-adresserne. Bemærkninger: Tilføjer et IP-adresseområde til NAT-adressegruppen. Eksempel: add addressrange "LAN-forbindelse" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Kommandoeksemplet tilføjer et adresseområde til NAT-adressegruppen med adresserne 10.10.10.1 til 10.10.10.254, og en maske på 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter det angivne omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.156
19607

Kurze Information zu den Speichermodulen am Rechner!

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Unterschied Tastenkombination und Tastenkürzel?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

What does *.* Mean?

 /

Tastaturverzögerung beim Schreiben unter Windows, wie einstellen?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

The created file can not be compressed!

 /

What is a pixel?

 /