netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Format: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor der skal bruges netværksadresseoversættelse (NAT). start - Start-IP-adressen på adresseområdet. end - Slut-IP-adressen på adresseområdet. mask - Den IP-undernetmaske, som er tilknyttet netværks- området inden for start- og slut-IP-adresserne. Bemærkninger: Tilføjer et IP-adresseområde til NAT-adressegruppen. Eksempel: add addressrange "LAN-forbindelse" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Kommandoeksemplet tilføjer et adresseområde til NAT-adressegruppen med adresserne 10.10.10.1 til 10.10.10.254, og en maske på 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter det angivne omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.062
19607

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Eingabeaufforderung Programm- Parameter-Argumente als Favoriten speichern!

 /

Unterschied zwischen hacken und einbrechen?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Wie kann man bei Windows 8.1 / 10 Programme deinstallieren?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Can I use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /