NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Format: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor der skal bruges netværksadresseoversættelse (NAT). start - Start-IP-adressen på adresseområdet. end - Slut-IP-adressen på adresseområdet. mask - Den IP-undernetmaske, som er tilknyttet netværks- området inden for start- og slut-IP-adresserne. Bemærkninger: Tilføjer et IP-adresseområde til NAT-adressegruppen. Eksempel: add addressrange "LAN-forbindelse" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Kommandoeksemplet tilføjer et adresseområde til NAT-adressegruppen med adresserne 10.10.10.1 til 10.10.10.254, og en maske på 255.255.255.0.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter det angivne omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.155
19607

Rechte, linke, mittlere Maustaste als Zwischenablage-Freund verwenden!

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Show available WiFi networks on Windows 11!

 /

Die Ordner Größe Auswertung nicht mit Windows starten!

 /

The Windows 11, 10, ... color palette test page printing for all the best printers!

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Scanned Documents Location In Windows 10/11!

 /

Move, copy, understand differences and the thought traps!

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

Ich will nicht mehr den Touch Monitor auf Multi Touch Funktionalität testen!

 /

Activate the new on-screen keyboard in Windows 11 via the taskbar!

 /

Was ist ein Farbverlauf horizontal?

 /