NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Vælger hvilke godkendelsestyper RAS-serveren vil forsøge at forhandle om. Forhandlingen vil være i rækkefølgen mest-sikker til mindst-sikkee. Når både klienten og serveren er blevet enige om en godkendelsestype, vil PPP-forhandlingen følge de passende RFC'er. type - typen PAP - Password Authentication Protocol (klartekst). SPAP - Shiva Password Authentication Protocol. MD5CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol, der bruger Message Digest 5-hashing-skema til at kryptere svaret. MSCHAP - Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol. MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP. EAP - Extensible Authentication Protocol.

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 show interface
Viser gr?nsefladeparametre.
netsh routing ipx add filter
Tilf?jer et pakkefilter p? listen med filtre.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra RAS-serveren.
netsh firewall show service
Viser konfigurationen af firewall-tjeneste.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.124
16967

Wie funktioniert die Bild-Vergleichs Software?

 /

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10 and 11?

 /

USB 3.2 on old notebooks and laptops

 /

Show SSD, HD USB drives Windows 10, 8.1?

 /

What is the meaning of the "red" files in Explorer Views on Windows?

 /

What is compiling (compiler)?

 /

How to open and edit PSD file?

 /

Welche Energiesparzustände werden unter Windows 10/11 unterstützt an meinem PC?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /