netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Velger godkjenningstypene som denne RAS-serveren vil prøve å forhandle frem. Forhandlingen vil gå i rekkefølge fra den mest sikre til den minst sikre. Når både klient og server er enige om en godkjenningstype, vil PPP- forhandlingen følge de relevante RFCer (Request For Comment). type - typen PAP - Password Authentication Protocol (klartekst). SPAP - Shiva Password Authentication Protocol. MD5CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol med Message Digest 5 hashing scheme for å kryptere svaret. MSCHAP - Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol. MSCHAPv2 - Versjon 2 av MSCHAP. EAP - Extensible Authentication Protocol.

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - kommando Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort.
netsh routing ip igmp set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 show interface
Viser grensesnittsparametere.
netsh routing ipx add filter
Legger til et pakkefilter i listen over filtre.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren.
netsh firewall show service
Viser tjenestekonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.14
16907

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Enable / Turn off Virtualization on Windows 10 or Server 2016, can I do?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Welche Browser funktionieren auf Windows 7?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /