NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add authtype ? add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Velger godkjenningstypene som denne RAS-serveren vil prøve å forhandle frem. Forhandlingen vil gå i rekkefølge fra den mest sikre til den minst sikre. Når både klient og server er enige om en godkjenningstype, vil PPP- forhandlingen følge de relevante RFCer (Request For Comment). type - typen PAP - Password Authentication Protocol (klartekst). SPAP - Shiva Password Authentication Protocol. MD5CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol med Message Digest 5 hashing scheme for å kryptere svaret. MSCHAP - Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol. MSCHAPv2 - Versjon 2 av MSCHAP. EAP - Extensible Authentication Protocol.

NETSH / RAS / ADD / AUTHTYPE

netsh ras add authtype - Windows 2000/XP - kommando Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping
Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort.
netsh routing ip igmp set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 show interface
Viser grensesnittsparametere.
netsh routing ipx add filter
Legger til et pakkefilter i listen over filtre.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren.
netsh firewall show service
Viser tjenestekonfigurasjon for brannmur.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/add/authtype.htm
0.171
16907

Desktop-Symbole in Windows 11 ausblenden oder anzeigen!

 /

How do you find out the IP address of a website or url?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Virtual machine platform on Windows 11, 10, ... what is it?

 /

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

 /

Printer only prints in black and white and not in color, why!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

What is a piezo element piezo sensor?

 /

Listet, extrahiert schnell alle Bilder aus den neuen Office Datei Formaten auf!

 /

Kann ich Desktop Icons/Symbollayout bei Windows-11,10,8.1 speichern?

 /

RAM Test on Windows 10 and Windows 11!

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /