NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add authtype - Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om. add link - Legger til listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om add multilink - Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om add registeredserver - Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- server i Active Directory på angitt domene.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - kommando Legger elementer til i en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Viser kortene konfigurert som en enkel bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Vis DNS-proxy-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 set interface
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger elementer til i en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.14
12001

Find similar or the same from a single picture in a folder or HD!

 /

Show all windows on multi-desktops on the Windows 11 taskbar!

 /

Change the language in MS Office, German, ... to English!

 /

How do I customize the font size in Windows 11?

 /

Beachten Sie Dass mich das nicht Interessiert, Hinweis!

 /

What is an SQL and Server?

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared on Windows 11/10!

 /

Free up memory usage in Windows 10/11 and space!

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?

 /

What is the Windows Flip 3D?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10/11 (paging file)?

 /