NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add authtype - Tilføjer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om. add link - Føjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om add multilink - Føjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om add registeredserver - Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer poster i en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Viser DNS-proxykonfiguration.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer konfigurationsparametrene for gr?nsefladen.
netsh routing ip show interface
Viser oplysninger om gr?nsefladen.
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add.htm

0.077

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /