NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Tilføjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om. type - typen SWC - Softwarekomprimering (MPPC) LCP - LCP-udvidelser (Link Control Protocol) fra PPP-pakken med protokoller.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Viser alle netv?rkskort.
netsh routing ip nat add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface portproxy add v4tov4
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Tilf?jer et NETBIOS-navn p? listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ip add dns
Tilf?jer en statisk adresse p? en DNS-server.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.046

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Kann man DesktopOK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen?

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Die silberne Aero Uhr für Windows-Desktops für alle Betriebssysteme!

 /