NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.062

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Es werden nur Favoriten von IE angezeigt !?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Wiederherstellen von Dateien aus dem Windows 7 Papierkorb!

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Kann man eine Windows-7 Startdiskette erstellen?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /