netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.171
16844

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Turn off auto sleep mode on windows 10 tablet PC, can I?

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Kennwort deaktivieren in Windows 10 (Ruhezustand, Energie sparen), aber wie?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows?

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), can I?

 /

Check if an app is running as an admin on Windows 10?

 /