NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm

0.062

Zeichen einfach per Tastenkombination ersetzen mit Steuerzeichen Unterstützung!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Desktop-Verknüpfung für den Windows Defender und an das Win-8 Startmenü anheften!

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /