NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.078

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Position der Desktop Symbole speichern?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Kopieren, Drag und Drop, Verschieben im neuen Prozess (Q-Dir, Explorer)?

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /