NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.218
16844

Quick-Text-Paste Sample hotkeys for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10!

 /

ARRAYSIZE Fehler beim Erstellen, Beheben!

 /

Die aktuellste Version von Windows 10 herunterladen, aber wo?

 /

Can I Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

Can I use the desktop calendar in Office for commercial purposes?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Customize icon spacing on the Windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Das System Vollzugriff Administrator-Konto bei Windows 7 aktivieren?

 /