NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.155
16844

Change the font or font size of the stopwatch on MS Windows?

 /

Help the desktop icons are gone on Windows 11 or 10!

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

How long do SSDs really last?

 /

Can I turn off button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10 / 11, or how to create?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Anyone can ping on Windows Server and Desktop OS!

 /

Windows 10 / 11 and computer management!

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /