netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.202
16844

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Wo wird die Desktop Icon Layout Sicherung gespeichert?

 /

Windows-10 Sounds anpassen (ändern, aktivieren, tipps)!

 /

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

 /

Was ist eine EXE Datei?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Zoom und Dark Theme Sehbehinderten- und Augen-freundlich!

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Unter Windows 10 ein Verzeichnis im Netzwerk für alle freigeben (Zugriff)?

 /