NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.156
16844

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

Dock the window in the screen area under Windows 11!

 /

Windows 11: What is DirectX 12 Ultimate?

 /

Is Adobe Acrobat OEM a full version, which is better for PDFs?

 /

Reset local account in case of errors under Windows 11, 10, ...!

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Was ist der Mandela Effekt?

 /

Folder vs. Folder and Compare if search for similar images?

 /

How to resize Taskbar On Windows 11 small, medium and large?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Easily shrink the size of a Digital Photo!

 /