NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add nbname ? Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW NBNAME názevrozhr ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] Kde: názevrozhr - název rozhraní. nbnázev - název systému NETBIOS. nbtyp - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD / NBNAME

netsh routing ipx netbios add nbname - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add/nbname.htm
0.093

Wie kann ich mit Unicode / Sonderzeichen in Facebook einfügen mit QuickTextPaste?

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /