netsh routing ipx netbios add nbname - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add nbname ? Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW NBNAME názevrozhr ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] Kde: názevrozhr - název rozhraní. nbnázev - název systému NETBIOS. nbtyp - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD / NBNAME

netsh routing ipx netbios add nbname - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add/nbname.htm
0.187
19508

Can I see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Mit dem Stress-Test nur die Grafikkarte belasten, wie?

 /

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Windows-8 Download?

 /

Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /