NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add nbname ? NBNAME nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki statik NETBIOS adlarını yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW NBNAME ifname ADD NBNAME ifname nbname [nbtype] DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype] Burada: ifname - arabirimin adı. nbname - NETBIOS adı. nbtype - 1 baytlık NETBIOS adı türü (en fazla 2 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı)

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD / NBNAME

netsh routing ipx netbios add nbname - Windows 2000/XP - Komutları NETBIOS adlar? listesine bir NETBIOS ad? ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh firewall show logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh lan set autoconfig
Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.
netsh routing ipx set global
Genel IPX yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.
netsh routing ip add persistentroute
Kal?c? statik bir yol ekler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add/nbname.htm
0.077

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Replace function with special character support!

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Windows 10 Benutzerpasswörter ändern, über NET USER Befehl, aber wie?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /