netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Kullanım: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]tamsayı] [[metric=]tamsayı] [[view=]unicast|multicast|both] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. name - Yolun ekleneceği arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Noktadan noktaya arabirimler üzerinde yollar için bu değer gerekli değildir. proto - Aşağıdaki değerlerden biri: static: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçir (varsayılan) nondod: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçirme preference - Yol için tercih. metric - Yol için ölçüt. view - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın trafiği için geçerli (varsayılan) Açıklamalar: Belirtilen arabirime kalıcı statik bir yol ekler. Örnek: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik bir yol ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak ºekilde girdiyi güncelleºtirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kal?c? statik bir yol ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.218
16578

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Difference between computer management and file management!

 /

Windows 10: Programme und Funktionen aufrufen!

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

Klonen Sie einen Explorer im Quad-Explorer unter Windows 10, ... und Server!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Windows 8.1 or 10 to Extend test period in or delay activation tool!

 /

Can I find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts directory?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /