netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ set ğ wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Kullanım: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DNS sunucularını yapılandırmak üzere kaynak olarak DHCP hizmetini atar. static: DNS sunucularını yapılandırmak için kaynağı statik yapılandırma olarak atar. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Bir DNS sunucusu için bir IP adresi. none: DNS sunucuları listesini temizler. Açıklamalar: DNS sunucusu yapılandırmasını DHCP veya statik moda ayarlar. Belirtilen arabirim için DNS sunucusu IP adresleri statik listesi yapılandırılırken 'addr' seçeneği yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılabilir. Örnekler: set wins name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set wins "Yerel Ağ Bağlantısı" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Komutları WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.171
15582

Please Sleep in DontSleep deaktivieren?

 /

Wie kann ich den hybriden Standbymodus in Windows-7 einschalten/deaktivieren?

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Kann man Programm und Treiber im Kompatibilitätsmodus installieren bei Win 8 / 8.1?

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /