netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ set ğ wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Kullanım: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DNS sunucularını yapılandırmak üzere kaynak olarak DHCP hizmetini atar. static: DNS sunucularını yapılandırmak için kaynağı statik yapılandırma olarak atar. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Bir DNS sunucusu için bir IP adresi. none: DNS sunucuları listesini temizler. Açıklamalar: DNS sunucusu yapılandırmasını DHCP veya statik moda ayarlar. Belirtilen arabirim için DNS sunucusu IP adresleri statik listesi yapılandırılırken 'addr' seçeneği yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılabilir. Örnekler: set wins name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set wins "Yerel Ağ Bağlantısı" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Komutları WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.108
15582

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

HDMI am alten Notebook (Laptop)?

 /

Let Start Sleep Mode Blocking with Windows!

 /

Wie kann ich den Registrierungs-Editor aufrufen?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

USA football mouse tracks!

 /

Mehrere Dateien gleichzeitig umbenennen. Geht das in Windows?

 /

Was ist TWAIN!

 /