netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Použití: set wins [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů WINS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů WINS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server WINS. none: Vymaže seznam serverů WINS. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru WINS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru WINS pro zadané rozhraní. Příklady: set winsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set wins"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.061
15570

Difference between laser and ink printers?

Kann ich Windows 11 auf Virtual Box installieren?

How can you clean or shrink the winsxs directory? It takes up too much disk space!

Wie kann ich Auto-Save aktivieren/verwenden, um die Desktopicon-Position zu speichern?

Windows Vista oder Windows 7, das ist hier die Frage?

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?(0)