NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Použití: set wins [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů WINS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů WINS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server WINS. none: Vymaže seznam serverů WINS. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru WINS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru WINS pro zadané rozhraní. Příklady: set winsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set wins"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.14
15570

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Color Laser Printer Or Inkjet Printer, Which Is Better For Me?

 /

Freien Bereich der Festplatte sicher bereinigen, danach Standby!

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 11, 10, ...?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10/11?

 /

Create door notes and print them plus free!

 /

Unterschied Löschen, Löschen Plus, X mal schreiben?

 /

What is a Windows document?

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

Digital Desktop Clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings!

 /

Erfordert die Windows 10 21H1 Version  wieder eine Neuinstallation?

 /