NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Použití: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Režim shluku. cloud - Shluk, jehož režim se má nastavit. Poznámky: Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto, default Příklady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.14
17925

Windows-10/11 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 11, 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

How to manage Google Chrome Passwords?

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Bypass the trash (recycle bin) when deleting under Windows 10/11!

 /

Blu-Ray / DVD-Laufwerk defekt am PC, Notebook, oder Laptop kein Brennen mehr möglich!

 /

Digitale Kalender-Tagesuhr hilft Menschen, die Zeitorientierung zu behalten und unabhängiger zu sein!

 /

How to open / run in Windows-8, 10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows 11, 10, ... Desktop / Notebook Monitor!

 /