NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Použití: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Režim shluku. cloud - Shluk, jehož režim se má nastavit. Poznámky: Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto, default Příklady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.187
17925

How do I take a picture of a specific window on MS Windows OS!

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

Bei Windows 7 fehlt der Status der Aktivierung. Kann man den anzeigen?

 /

Welche Energiesparzustände werden unter Windows 10/11 unterstützt an meinem PC?

 /

Gif Animationen im Quad-Explorer unter MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Compare two separate folders One is the SYSTEM font folder?

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Set maximum password age / expiration date via Windows PowerShell!

 /

Wie verschiebe ich Apps auf einen neuen virtuellen Desktop unter Windows 11/10? 

 /

Facebook smileys, what kind of smileys can you use in facebook.de chat?

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons!

 /