NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set pnrpmode - Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. set seed - Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET

netsh p2p pnrp cloud set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje parametry konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastavuje parametry konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set.htm
0.14
14439

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Find similar or the same from a single picture in a directory or HD!

 /

Windows 11 und 10 Versions- und Build- Nummer am Desktop!

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /

JAR-Dateien in Windows öffnen, aber wie?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I turn off this?

 /

Fallende Blätter am Windows Desktop!

 /

Auswählen oder anpassen des Energie-Plans in Windows 10 / 11!

 /

Sind die Spiele bei Windows Vista dabei?

 /

Can I remove the OneDrive directory from File Explorer in Windows-10?

 /