NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set pnrpmode - Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. set seed - Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET

netsh p2p pnrp cloud set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje parametry konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastavuje parametry konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set.htm
0.265
14439

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

What are access times, in IsMyHdOK?

 /

Bei Programmproblemen von Windows 7 64 bit auf eine 32 bit Version wechseln?

 /

Laufwerks Komprimierung auf Windows 10 aktivieren und deaktivieren!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Free form Screenshot and edit in MS Paint on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note!

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

What are access times, in IsMyHdOK?

 /