NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set pnrpmode - Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. set seed - Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET

netsh p2p pnrp cloud set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje parametry konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set.htm

0.093

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /

USA football mouse trails!

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Lösung um lange Dateipfade in der CMD-Eingabeaufforderung einzufügen!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /