NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set pnrpmode - Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. set seed - Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET

netsh p2p pnrp cloud set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje parametry konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set.htm
0.062

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Bildschirmfrequenz einstellen/ändern?

 /

Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /