NETSH - Windows XP/2000

netsh » set » machine

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set machine ? Použití: set machine [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název počítače, na kterém se bude pracovat. Poznámky: Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. Pokud název počítače není zadán, bude použit místní počítač.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. / Windows 2000/XP
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/set/machine.htm
0.093

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Was ist besser AHCI oder IDE?

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

What is pagefile.sys?

 /

Dateien von Festplatte öffnen sich nicht sofort?

 /

Wozu IsMyHdOK, wenn es schon ähnliche Programme gibt!

 /