NETSH - Windows XP/2000

netsh » set » machine

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set machine ? Použití: set machine [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název počítače, na kterém se bude pracovat. Poznámky: Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. Pokud název počítače není zadán, bude použit místní počítač.

NETSH / SET / MACHINE

netsh set machine - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. / Windows 2000/XP
netsh, set, machine, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
netsh interface ip show udpstats
Zobrazí statistiku protokolu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/set/machine.htm
0.14
16092

Soll ich 32 Bit oder 64 Bit Windows 10 installieren, x64 vs x32!

 /

Was ist Kalibrierung (Kalibrieren)?

 /

Use a custom user texture for the desktop CLOCK!

 /

Langsames Starten von Windows 7, trotz Installation von Service Pack 1, zu langsames Booten von Win7?

 /

How can I customize the language in the mouse pointer stick?

 /

What is a nettop?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Difference Start DVD and Boot USB?

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

Modify the Windows 8.1 / 10 desktop!

 /