NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » client

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show client ? show client Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.

NETSH / RAS / SHOW / CLIENT

netsh ras show client - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, client, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/client.htm

0.124

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Do i have Windows 10 x86, x32 or x64 on my computer?

 /

Der Windows Favoriten Freund!

 /