NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » client

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show client ? show client Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.

NETSH / RAS / SHOW / CLIENT

netsh ras show client - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, client, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
netsh routing ipx delete staticroute
Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
netsh ras ip add
Přidá položky do tabulky.
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/client.htm
0.078

Change Screen Resolution in Windows 10, two solutions?

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10?

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100% ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

Dateisuche mit Filter und (Einschließen, oder Ausschließen) der Dateien!

 /