netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.155
11392

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Leave the directory size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Microsoft Server 2016 and 2012 Difference?

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

Was ist pagefile.sys?

 /

Wie komme ich unter Windows 8 / 10 Home, Pro u. Bussines ins BIOS?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /