NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.156
11392

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

What is RGB, RGBA, ABGR, ARGB (example, difference)?

 /

Startmenü ohne Maus verwenden und Programme / APPs starten - Windows 10!

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Windows 10 Build 17623 Redstone 5 mit HEIF-Format?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Windows Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365, can I!

 /