NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » client

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show client ? Použití: show client Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo klienta. Název klienta. Část názvu klienta. Například: show client show client 2 show client microsoft* show client /v show client 2 /p show client microsoft* /p

NETSH / DIAG / SHOW / CLIENT

netsh diag show client - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny síťové klienty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, client, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface portproxy show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/client.htm

0.093

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

The-Aero-Clock mit Stern Texturen ein wenig USA!

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /