NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » client

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show client ? Použití: show client Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo klienta. Název klienta. Část názvu klienta. Například: show client show client 2 show client microsoft* show client /v show client 2 /p show client microsoft* /p

NETSH / DIAG / SHOW / CLIENT

netsh diag show client - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny síťové klienty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, client, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface portproxy show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/client.htm
0.124

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Desktop Icons anzeigen ausblenden in Windows 7, Hilfe?

 /

Am Samsung bei Hörbehinderung die Blitzlicht Benachrichtigung aktivieren, aber wie?

 /