NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show activeservers - Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS. show authmode - Pokazuje tryb uwierzytelniania. show authtype - Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania. show client - Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem. show link - Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował show multilink - Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował show registeredserver - Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany jako serwer RAS w usłudze Active Directory danej domeny. show tracing - Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników. show user - Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Ustawia globalne parametry protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show all
Wyświetla wszystkie kategorie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.28
11636

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

Kann ich x86 Anwendung bei einem x64 Prozessor einsetzen?

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Switch language or translate Get-Window-Text for all Windows OS!

 /

What is reconstruct, reconstruction?

 /