NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače. Například: delete interface name="Připojení vyžádaného volání" Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm
0.156
16726

This file can not be deleted!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Warum man die gesamte Software aktualisieren sollte!

 /

This file can not be deleted!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Wie kann man PSD-Datei öffnen und bearbeiten?

 /

Open a new tab in the Quad-Explorer from the Explorer (same instance)!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected folders problem!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /