NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače. Například: delete interface name="Připojení vyžádaného volání" Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm
0.328
16726

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

VHD, what is this file?

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /

Ordnerinhalt wird verzögert angezeigt?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /