NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače. Například: delete interface name="Připojení vyžádaného volání" Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm

0.061

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Den Windows-8/8.1 Explorer auf klassisch umstellen, oder den Windows-XP Explorer.exe unter Win-8 verwenden?

 /

Erzwingen der Aktualisierung bei Änderungen der lokalen Gruppenrichtlinien in Windows 8.1!

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Switch Language in Windows-7 (change, add)?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /