NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, der skal slettes. Kommentarer: Slette en grænseflade fra routeren. Eksempler: delete interface name="Grænseflade til opkald efter behov" Kommandoen sletter en grænseflade til opkald efter behov på routeren.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en gr?nseflade fra routeren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag ping wins
Send pingsignal til den prim?re og sekund?re WINS-server for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy
?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten.
netsh routing ipx netbios
?ndringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten.
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm

0.093

Network?

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Warum kommt überhaupt Windows 8.1 auf den Markt, wenn es das Windows 8 und 7 gibt?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /