NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Format: delete interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, der skal slettes. Kommentarer: Slette en grænseflade fra routeren. Eksempler: delete interface name="Grænseflade til opkald efter behov" Kommandoen sletter en grænseflade til opkald efter behov på routeren.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en gr?nseflade fra routeren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag ping wins
Send pingsignal til den prim?re og sekund?re WINS-server for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy
?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten.
netsh routing ipx netbios
?ndringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten.
netsh ras ip delete range
Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm
0.046

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1!

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Festplatte startet nicht, Klickgeräusche sind zu hören?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Deinstallieren von The-Aero-Clock, entfernen, aber wie?

 /