NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.093

Auto login windows 10 without password?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Kann man die Desktop Symbole anordnen, speichern und auf andere Rechner übertragen?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Windows 10 als Standard-Boot-Eintrag (Betriebssystem) einstellen!

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /