NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.046

Hilfe, die Grafikkarte hat 1 GB Grafikspeicher und hat mir bei Win-7 noch 2 weitere GB vom Arbeitsspeicher geklaut?

 /

Probleme beim ersten Ausführen von Programmen unter Windows 8.1?

 /

Hilfe, Windows-10 hat keine Bibliotheken, was mache ich falsch?

 /

Kurzwahltaste und Tastenkombination Unterschied?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

What is Invisalign?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /