NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Angiver om klienter, som ringer op, har lov til at anmode om deres egne IPX-nodenumre. mode - tilstanden ALLOW - tillader klienter at anmode om deres egne IPX-nodenumre. DENY - tillader ikke klienter at anmode om deres egne IPX-nodenumre.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy add v4tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm
0.062

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Einige der Fenster sind mit einem oder mehreren Registerkarten. Wie entferne ich sie?

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /