NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete nbname - Sletter et NETBIOS-navn fra listen med NETBIOS-navne.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE

netsh routing ipx netbios delete - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip add range
F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip ospf show interface
Viser OSPF-konfigurationen for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p group db show
Viser oplysninger.
netsh routing reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
netsh routing ip autodhcp set global
Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete.htm
0.046

Was ist ein Remote Zugriff?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /