NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Format: delete dns [interface=] [[address=]|all] Parametre: Parameter Værdi interface - Navnet på den grænseflade, DNS-serveren skal slettes fra. address - En af følgende værdier: : IPv6-adressen til den DNS-server, du sletter. all: Sletter alle konfigurerede IPv6-adresser for DNS- servere. Bemærkninger: Sletter IPv6-adresser for en statisk konfigureret DNS-server fra en bestemt grænseflade. Eksempler: delete dns "Lokal forbindelse" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Lokal forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Sletter et filter for servere, der kan godkendes som peers.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag ping ip
Send pingsignal til alle IP-adresser for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistik for en bestemt gr?nseflade.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.109

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer Windows 10?

 /

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /