NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Použití: delete dns [interface=]<řetězec> [[address=]|all] Parametry: Parametr Hodnota interface - název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS; address - jedna z následujících hodnot: : zadaná adresa IPv6 odstraňovaného serveru DNS; all: odstraní všechny nakonfigurované adresy IPv6 pro servery DNS. Poznámky: Odstraní staticky nakonfigurované adresy IPv6 serveru DNS ze zadaného rozhraní. Příklady: delete dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Local Area Connection" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.14
16999

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Desktop Notes for Windows Desktops, an alternative to MS Short Note APP!

 /

Kann ich den 3D Benchmark auf XP genauso wie auf Windows 10 einsetzen!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Der Cursor verschwindet unter Windows, warum?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Alle Druckaufträge in Windows 10 abbrechen über Druckdienst, aber wie?

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /