NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Použití: delete dns [interface=]<řetězec> [[address=]|all] Parametry: Parametr Hodnota interface - název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS; address - jedna z následujících hodnot: : zadaná adresa IPv6 odstraňovaného serveru DNS; all: odstraní všechny nakonfigurované adresy IPv6 pro servery DNS. Poznámky: Odstraní staticky nakonfigurované adresy IPv6 serveru DNS ze zadaného rozhraní. Příklady: delete dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Local Area Connection" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.14
16999

To convert scanned page to PDF A4, A3, A2, A1 on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

How can I delete the directorys created QTP Menu?

 /

The keyboard does not respond, or incorrectly under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10/11?

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Datum, Zeit bei Dateien und Ordnern ändern per Eingabeaufforderung Befehle!

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Directory print / expression, but how to (details)?

 /

Aus dem Explorer ein neuen Tab im Quad-Explorer öffnen (gleiche Instanz)!

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

Export zu CSV, TXT, HTML, XLS, ... der aktuellen Explorer Ansicht in Q-Dir!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I turn off the Internet?

 /