NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Použití: delete dns [interface=]<řetězec> [[address=]|all] Parametry: Parametr Hodnota interface - název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS; address - jedna z následujících hodnot: : zadaná adresa IPv6 odstraňovaného serveru DNS; all: odstraní všechny nakonfigurované adresy IPv6 pro servery DNS. Poznámky: Odstraní staticky nakonfigurované adresy IPv6 serveru DNS ze zadaného rozhraní. Příklady: delete dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Local Area Connection" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.234
16999

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

What is a windows console?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Turn off Login Screen in Windows 10, can I?

 /

Windows 8.1, 10 automatische Wiederherstellungspunkte deaktivieren/aktivieren und anpassen?

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

OneDrive does not appear in Explorer Windows 10, 8.1!

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /