NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm

0.046

Wie kann ich AHDI Free in meine Landessprache übersetzen?

 /

Hilfe, meine Datei kann nicht gelöscht werden!

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Verändert das Programm die Systemeinstellungen?

 /

Gibt es eine Kommandozeilen-Option, um das Icons-Layout direkt in eine Datei zu speichern, bzw. zu laden?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /