NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm

0.092

Change the default location for scanned documents!

 /

TTC / OTF / TTF Schriftarten in Windows anschauen,, die nicht im Font-Ordner sind?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows Starten lassen!

 /

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /