NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm
0.202
17611

Temporarily deactivate Microsoft Security Essentials!

 /

Does the directory print work excluding problems in Windows 11?

 /

Should I erase the data safely on Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Classic desktop clock for Microsoft 11, 10, ... Windows OS with various settings!

 /

Quickly create local user accounts in Windows 11?

 /

Externe Festplatte mit Windows formatiert, kann ich trotzdem sicher löschen?

 /

Unterschied zwischen Deaktivierung des WLAN- und Flugzeugmodus?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Erstellen von Rechner Tastaturkürzel für alle Windows OS!

 /

Auto Hide the Mouse Cursor on MS Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS!

 /

Highlight active address bar in all Explorer windows on MS Windows!

 /