NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm
0.218
17611

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Search for the best Image Comparison tools for Windows 10! 

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

What is a function?

 /

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /