NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm
0.046

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

IE 8.0/10.0/11.0 wurde heute automatisch auf die neueste Version umgestellt, q-dir startet, aber auf der Oberfläche sind überhaupt keine Dateien zu sehen!

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /