NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Použití: ping ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm
0.155
17611

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Put a floating clock on Windows 11, 10, ... desktop!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Protect the images with watermarks to reduce copying!

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Gibt es Google-Drive-Alternativen?

 /

Ejecting, opening and closing the drives via the desktop shortcut?

 /

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative for Windows 11, 10, ... etc?

 /

Printer only prints in black and white and not in color, why!

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /